Az elnök válaszol

Május 10.
Az MNASZ elnöke, Ferjáncz Attila válasza a szövetség ellen felhozott vádakra

Tisztelt Lakatos, Markó, Jelen, Adamovits Urak!
Miután május 5-én kelt levelüket megkaptam, rögtön elolvastam. Én is "megdöbbentem". Megdöbbentem azért, mert tele van csúsztatásokkal, valótlanságokkal, részigazságokkal és sajnos pánik keltéssel is.

Az a "fajta hozzáállás”, melyet fent említett rendezők tanúsítottak már év eleje óta szintén megdöbbentő.

Mielőtt időrendi sorrendben (bizonyítható hivatalos dokumentumokkal) végigmennénk az elmúlt 5 hónap történésein, lenne Önökhöz pár kérdésem. Már a hivatalos megszólításnál elbizonytalanodtam: VERSENYRENDEZŐI LIGA.
- Hol jegyzett és milyen egyesülés a Versenyrendezői Liga?
- Milyen szabályok mentén működik?
- Ha van engedélye, ki adta ki?
- Milyen iratokkal és mikor iktatta az MNASZ?
- Vajon az Intéző Bizottság elfogadta-e?

Visszatérve nézzük, hogy mennyire igaz az Önök állítása, hogy csak április 27-én "szembesültek" a Rendezői Szerződés 2009-es tervezetével.

Időrendi sorrendben a Rendezői Szerződés körüli anomáliák:
1. 2008 november: RSB ülésen Markó Tibor - a rendezőket képviselő RSB tag - felkérésre elvállalja, hogy átdolgozza, átdolgozzák a Rendezői Szerződést, 2009- re.
2. 2009 januári RSB értekezleten kérdésre Markó Tibor válaszol, hogy a szerződés tervezethez már érkeztek javaslatok, de még nincs kidolgozva.
3. 2009 február 16. Jacsó Úr (Miskolc Rally rendező) kap egy 2009-es szerződés tervezetet véleményezésre.
4. 2009 március 12. A Kassai, Büki és Jacsó Urak által átnézett és javított szerződés tervezetet mindenkinek elküldik.
5. 2009 március 26. Az Elnökség 3 tagját egyeztetés címén (Vizin, Dr. Tóth, Cselényi Urak) megbeszélésre és egyezkedésre hívják a rendezők.
6. 2009 március 25.-i keltezéssel Markó Tibor Úrtól érkezik egy értékelő javaslat, ami arról szól, hogy mit kívánnak változtatni a szerződésen. (még mindig 3 rendező elképzeléseit tolmácsolják, egyébként a 3 rendező Lakatos, Markó és Adamovits Urak hat versenyt rendeznek, a megszámlálhatatlan - szintén az MNASZ átal regisztrált - amatőr rendezvényt nem számítva)
7. 2009 április 3. Mivel az Eger Rallye rendezői elutasítják a 2009-es szerződés tervezet aláírását az Eger Rallye-ra elkészül a 2008-as szerződés aktualizálása,
minimális - az adott évre vonatkozó - módosítás mellett. Az előzetes megbeszélések ellenére Lakatos és Markó Urak ezt sem írják alá.
8. 2009 április 4. Eger Rally előtt jómagam és Kassai András egy köztes szerződést írtunk a rendezvény megmentése érdekében, mert a szabályaink és a jog értelmében kell, hogy legyen a rendező és az MNASZ között szerződés, azért, hogy közösen versenyt (OB futamot) rendezhessünk. Az aláírt megállapodás tartalmazza, hogy "Felek kötelezik magukat, hogy a 2009. április 19-ig megkötik az 1. pontban meghatározott rendezvényre - visszamenőleges hatállyal - vonatkozó rendezői megállapodást”. A verseny sikeresen lezajlott Lakatos és Markó Urak aláírásával.

9. 2009 április 14. Az RSB ülést követően megkezdődik egy egyeztetés a 2008-as szerződés pontosításáról de később az MNASZ képviselői jelzik, hogy csak az Eger Rallye (2009-es év első rendezvénye) vonatkozásában tartják elfogadhatónak a 2008-as szerződés szövegét és kezdeményezik a 2009-es szerződés további egyeztetését.
10. 2009 április 20. A 2009-es szerződés, Markó Tibor javaslatait javarészt figyelembe véve átakaításra került és a szerződés Jacsó Tibornak átküldésre kerül.
11. 2009 április 24. Jacsó Tibor aláírja a rendezői szerződést és mellékleteit. Adamovits Márk a miskolci prológon megígéri, hogy a Salgó Rallye pályinspekciójáig Ő is átnézi a szerződést, módosítási javaslatait megteszi és a pályainspekción (következő hét szerda) Ő is alá fogja írni.
12. 2009 április 27. Adamovits Úr megkapja azt a szerződést, melyet Jacsó Úr már aláírt és ezen szerződést Lakatos Úrnak tovább is adja.
13. 2009 április 30. Pályainspekció a Salgó Rally útvonalán. Adamovits Úr ígéretét elfelejtve, nem ír alá. Javaslatát, mely szerint a hét végén (május 1-i hosszú hétvége) átnézi a szerződést, és az így egyezetett szerződést ezt követően aláírja az MNASZ tudomásul vette. Az új aláírási időpont ajánlat május 4.
14. 2009. május 4. Adamovits Úr telefonon közli, hogy csak akkor hajlandó bármilyen szerződés aláírni, ha mind a 4 rendező (Lakatos, Markó, Jelen, Adamovits) jóváhagyja azt.
15. 2009. május 5. Ezeknek az előzményeknek a következményeként elküldésre kerül az MNASZ levele, melyet a Rendező nyilvánosságra hoz.

Mindezekből úgy gondolom, hogy kitűnik ki az aki mindent elkövet a közös álláspont kialakítása érdekében és ki az aki szándékosan csak zavarkeltésből, rosszindulatú pánik hangulat kialakításáért, viszályok szításáért ügyködik. Teszik ez valószínűleg hatalmi vágyuk fitogtatása és a várható tíz-egynéhány rendezvény érdekében. Pár szót a "gátlástalanságról”. A Tisztelt Urak elfelejtik, vagy elfelejtették, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szakági sportszövetség. A Közgyűlés által elfogadott szabályok mentén működik (lásd alapszabály). Tagjai vagyunk az FIA-nak, ezért az ő szabályait is be kell tartani és be kell tartatni. Vonatkozik ránk továbbá a 2004-es sportról szóló törvény, melyet szintén magunkénak tekintünk.

Azt tanácsolom, hogy a sokszor emlegetett három rendező (Lakatos, Markó, Adamovits Urak és a mostanában csatlakozó Jele Úr is) olvasgassa az Alapszabályunkat. Nézzék meg, hogy mit írtak alá a belépési nyilatkozatukban, amikor is beléptek az MNASZ-be, nem beszélve a felelősség vállalási nyilatkozatról, melyet már 2008-ban aláírtak a 2009-es verseny évadra.

Meggyőződésen, hogy csúsztatásokkal, valótlan állításokkal nem szabad pánikot kelteni, megzavarni azokat akik szeretik ezt a sportot, versenyt rendeznek és szívvel, lélekkel dolgoznak az autósportért.

Tisztelt versenyzőink, tagjaink.
Érdemes a fentiek elolvasása után elgondolkozni, hogy egy nem létező versenyzői liga 4 tagjának, vagy az MNASZ munkatársainak higyjenek-e. Végezetül, továbbra is a becsületes, autósportért munkálkodó emberekkel hajlandó vagyok tárgyalni és bízom abban, hogy a velem hasonlóan gondolkodó tagjaink megtalálják majd a megoldást az ellenünk szervezkedők kirekesztésére. Itt is leszögezném, az MNASZ alapvető célja, hogy a versenyzőknek, a szponzoroknak és nem utolsó sorban a nézőknek minél jobb versenyekből álló bajnokságokat szervezzen, a Szövetség összes szakágában. Ennek megfelelően nekünk is az a célunk, hogy a Salgó- Gemer Rallye minél színvonalasabban megrendezésre kerüljön. Ennek érdekében eddig is és a továbbiakban is arra törekszünk, hogy a tárgyalások eredményre vezessenek, és a szabályzatokban kötelezően előírt rendezői szerződés mindkét fél érdekeit figyelembe véve, a rendezvény megkezdéséig megkötésre kerülhessen.

A tárgyalás és a jobbítás reményében:
2009 május 8. Ferjáncz Attila