Lehet vizsgázni

Február 13.
Az MNASZ Rallye Bizottsága közzétette a 2009-es szabályismereti vizsga szabályzatát és időpontjait, Miskolcon, Pécsen, Kaposváron és Veszprémben gépkönyvezni is lehet.

2009. évi RALLYE SZABÁLYISMERETI VIZSGA SZABÁLYZATA
A Rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele az érvényes vezetői engedély és érvényes Rallye szabályismereti vizsga, amelyet minden licenccel rendelkező versenyző köteles teljesíteni.

Szabályismereti vizsga érvényessége: Vizsga időpontját követő év december 31-ig 2009. évben azoknak a versenyzőknek kell szabályismereti vizsgát tenni, akik még nem vizsgáztak, vagy 2007. évben vagy előtte vizsgáztak.

Szabályismereti vizsgára a jelentkezés az alábbiak szerint történik:
Az Interneten és egyéb közleményekben közzétett vizsgahelyszínek és időpontok közül a versenyzők kiválasztják a számunkra megfelelőt, és jelentkeznek a Rallye titkárnál a kiválasztott időpontra.

A vizsgaidőpontok összeállításánál figyelembe vettük a helyszíneken meghirdetett gépkönyvezési időpontokat, ezzel is segítve a versenyzők lehetőségeit a megfelelő időpont kiválasztásában.

Rallye Titkár: Nagy Balázs 06-30/631-74-81 rtitkar@mnasz.hu

Időpontok:

Időpont Helyszín Gépkönyvezési lehetőség
2009. 03. 04. szerda 17:00 óra BUDAPEST nincs
2009. 03. 07. szombat 08:30 óra PÉCS VAN
2009. 03. 08. vasárnap 08:30 óra KAPOSVÁR VAN
2009. 03. 11. szerda 17:00 óra BUDAPEST nincs
2009. 03. 14. szombat 08:30 óra VESZPRÉM VAN
2009. 03. 21. szombat 08:30 óra MISKOLC VAN
2009. 03. 25. szerda 17:00 óra BUDAPEST nincs

A szabályismereti vizsga 2009. évi díja: 7.000,- (MNASZ Díjtételek 2009)
A díjat a vizsga helyszínén kell fizetni. A befizetésről a versenyzők a helyszínen átvételi elismervényt kapnak, a számlát a Szövetség postai úton küldi el.

A kiírt időpontoktól eltérő időpontban lévő szabályismereti vizsga időpontját a versenyző a Rallye titkárral egyezteti.

2009. évi Rallye Szabályismereti vizsga Bizottság:

  • Büki Ernő
  • Faluvégi Péter
  • Kassai András
  • Szántó László

A hétvégi oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
8:00 - 8:30 regisztráció (vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki, vizsgadíjak befizetése)
8:30 - 11:30 előadások
11:40 - 12:00 vizsga (tesztlap kitöltése)

A budapesti oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
16:30 - 17:00 regisztráció (vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki, vizsgadíjak befizetése)
17:00 - 20:00 előadások
20:10 - 20:30 vizsga (tesztlap kitöltése)

Vizsga:
Az előadások befejeztével minden jelentkező egy 50 kérdéses tesztlapot tölt ki.
Tíz hibás válasszal a tesztlap még elfogadható.
A vizsga eredményéről a vizsgát követő 48 órán belül e-mail-ben kapnak tájékoztatást a vizsgázók.
Azok a vizsgázók, akik nem felelnek meg a vizsgán, megismételt vizsgára kényszerülnek.
A megismételt vizsga időpontját a Rallye titkárral kell egyeztetni.
A megismételt vizsga díja: 14.000,- Ft. (MNASZ Díjtételek 2009)
A megismételt vizsga tesztlap hatvan kérdést tartalmaz, ebből tizenöt hibázási lehetőség van.
Amennyiben ez is eredménytelen a versenyzőnek egy személyes tanfolyamon kell részt vennie.

Budapest, 2009. február 13.
RSB által jóváhagyva

Fri